استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار بیشتر بخوانید
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار

استاندارد PMBOK چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد PMBOK چیست؟

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline) بیشتر بخوانید
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

  • ۱
  • از ۱