روش های اجرای پروژه با نگرش ریسک بیشتر بخوانید
۱۳ مرداد ۱۳۹۷

روش های اجرای پروژه با نگرش ریسک

جایگاه مدیریت ریسک در قراردادها بیشتر بخوانید
۷ مرداد ۱۳۹۷

جایگاه مدیریت ریسک در قراردادها

اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟ بیشتر بخوانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

قرارداهایBOT,BOOT و مشارکت بخش خصوصی بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

قرارداهایBOT,BOOT و مشارکت بخش خصوصی

مدیریت طرح و عملکردهای آن بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

مدیریت طرح و عملکردهای آن

فرآیند های لازم در مدیریت اجرا بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فرآیند های لازم در مدیریت اجرا

قراردادهای پل زنی (سیستم مسیر میان بر) و معرفی مراحل آن بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

قراردادهای پل زنی (سیستم مسیر میان بر) و معرفی مراحل آن

معرفی پیمان های کلید گردان و شرایط حاکم بر این قراردادها بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

معرفی پیمان های کلید گردان و شرایط حاکم بر این قراردادها

روش اجرای دو عاملی (طرح و ساخت) بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

روش اجرای دو عاملی (طرح و ساخت)

فرآیندهای اجرای قراردادهای سه عاملی بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فرآیندهای اجرای قراردادهای سه عاملی

مدیریت استراتژیک (Strategic Management) چیست؟ بیشتر بخوانید
۱۱ مهر ۱۳۹۶

مدیریت استراتژیک (Strategic Management) چیست؟

استراتژی (Strategy) چیست و چه مفهومی دارد؟ بیشتر بخوانید
۱۱ مهر ۱۳۹۶

استراتژی (Strategy) چیست و چه مفهومی دارد؟

برنامه ریزی استراتژیک چیست و چه مزایایی دارد؟ بیشتر بخوانید
۱۱ مهر ۱۳۹۶

برنامه ریزی استراتژیک چیست و چه مزایایی دارد؟

  • ۱
  • از ۱