مقایسه اتصالات جوشی با اتصالات پیچ و مهره

سازه اسکلت فلزی مجموعه ای از اجزاء سازه ایست که بوسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته اند. محاسبه وطرح جزئیات یک اتصال اگر از طرح اعضای اصلی ساختمان مهم تر نباشد لااقل در همان درجه اهمیت قراردارد. در این مقاله اتصالات پیچ و مهره با اتصالات جوشی مقایسه شده و مزایا و معایب آن ها ذکر شده است.

رفتار اتصالات

در این مقاله با مفاهیم مقاومت، سختی، شکل پذیری و شاخص های پاسخ یک اتصال آشنا خواهید شد. همچنین روشی برای تعیین نوع اتصال و دستیابی به شاخص های پاسخ اتصال معرفی می شود.

انواع اتصالات

در این مقاله ابتدا انواع اتصال و تعاریف آن ها را از نگاه آیین نامه ها طراحی سازه های فولادی ایران و آمریکا بررسی کرده و در ادامه به بررسی رفتار اتصالات و نکات مدل سازی آن ها می پردازیم.

تعداد کل موارد: 5