شناسایی آسیب در سازه های بتنی

سازه های بتن مسلح از گذشته در ساخت سازه های زیربنایی کوچک و بزرگ مانند پل ها، سدها و ... مورد استفاده قرار گرفته اند، اگرچه ممکن است بخاطر مسائلی مانند طول عمر، زلزله و تاثیرات شرایط محیطی خرابی های خطرناکی در آنها رخ دهد، در نتیجه این مولفه ها روی شرایط و کارایی سازه های بتن مسلح تاثیر می گذارند. بنابراین ارزیابی خرابی ها و پیشرفت بیشتر آنها در سازه های بتنی یک نیاز مهم بوده و برای نگهداری سازه به جهت ایمنی و جنبه اقتصادی واجب می باشد. در هر ارزیابی کنترل سیستم، استفاده از یک تکنیک تست غیرمخرب قوی و قابل اعتماد که اطلاعات واقعی از شرایط سازه به ما بدهد امری واجب است.

بهبود تخمین احتمال وقوع زلزله های بزرگ

محققین قانونی ریاضی را برای توزیع اندازه زلزله توسعه داده اند که حتی در مورد زلزله هایی با مقیاس های بزرگ چون سوماترا (2004) مالزی و زلزله توهوکو (2011) ژاپن نیز کاربرد دارد.

مبانی بازرسی در سازه های پیچ و مهره ای

مهندس علیرضا کافیان عطاری - کارشناس عمران و رییس انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی خراسان - مهندس وحید بارویی - کارشناس عمران و مشاور فنی مهندسان مشاور و بازرسی فنی جوش توس آزمون

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو

تخریب پیش رونده یکی از حالت های فروپاشی پر اهمیت در ساختمان های بلندی است که در معرض آتش سوزی، انفجار از داخل، انفجار خارجی، ضربه، زلزله و حرکات پی ساختمان قرار می گیرند و از انواع تخریب های ساختمانی به حساب می آید. متاسفانه اولین تخریب پیش رونده در پایتخت کشورمان تهران در 30 دی 1395درساختمان بلند مرتبه پلاسکو اتفاق افتاد. این ساختمان، پس از اینکه طبقه هشتم آن گرفتار حریق شد، دچار تخریب پیش رونده و فروپاشی گشت.

تعداد کل موارد: 4