شناسایی آسیب در سازه های بتنی بیشتر بخوانید
۲۶ مهر ۱۳۹۶

شناسایی آسیب در سازه های بتنی

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
 تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو بیشتر بخوانید
۲ بهمن ۱۳۹۵

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟
تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو

  • ۱
  • از ۱