معرفی کتاب خیابان هوشمند: ارتقاء شهرها و افول خودروها بیشتر بخوانید
۱۷ آذر ۱۳۹۶

 معرفی کتاب خیابان هوشمند: ارتقاء شهرها و افول خودروها

معرفی هندبوک خانه با انرژی تجدیدپذیر بیشتر بخوانید
۲۸ مرداد ۱۳۹۶

معرفی هندبوک خانه با انرژی تجدیدپذیر

معرفی کتاب Smart Cities بیشتر بخوانید
۱۰ مرداد ۱۳۹۶

معرفی کتاب Smart Cities

  • ۱
  • از ۱