آذر
۱۴

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

استفاده از راه حل های مدل سازی اطلاعات ساختمان به صورت ویژگی هایی از جمله کیفیت بالاتر، سرعت و بهره وری بیشتر، و هزینه های پایین تر برای طراحی و برنامه ریزی و ساخت حرفه ایی تر نمود پیدا می کند.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-PBA

تجزیه و تحلیل کسب و کار یک موضوع اهمیت و رو به رشد در پروژه ها و برنامه ها است. گواهینامه PMI- PBA تخصص فرد را در تجزیه و تحلیل کسب و کار و استفاده از توانمندی های آن در این زمینه، به رسمیت می شناسد.
آذر
۱۳

نحوه دریافت گواهینامه PgMP:

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PgMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PgMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-SP

گواهینامه (PMI-SP) برای کلیه افراد تیم پروژه بوده و نقش و ارزش حرفه ایی مدیریت پروژه را نشان می دهد. این گواهینامه صلاحیت بیشتر فرد را در زمینه تخصصی برنامه ریزی پروژه ، در کنار سایر حوزه های مدیریت پروژه بیان می کند.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-ACP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI-ACP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-ACP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

آیا می دانید چگونه می توان موفق به دریافت گواهینامه CAMP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه CAMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP

آیا می دانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI_RMP گردید؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-RMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است.
آذر
۱۲

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PfMP شد ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PfMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است .
آذر
۱۲

نحوه گرفتن گواهینامه PMP

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .
آبان
۱

مهارت گوش دادن فعال و موثر چیست و یک مدیر پروژه چگونه می تواند آن را تقویت نماید؟

بسیاری از مشکلات ما با افراد در پروژه ها و یا زندگی روزمره، عمدتا به دلیل گوش دادن بی اثر و یا عدم گوش دادن رخ می دهد. از این رو تمامی افراد و به خصوص مدیران پروژه می بایست مهارت گوش دادن موثر را در خود تقویت نمایند تا ارتباطات به نحو مطلوب تری صورت پذیرد و در نتیجه از بروز بسیاری …
مهر
۲۲

یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

یک مدیر مالی، منابع و مصارف شرکت را مدیریت می نماید و مسئول سلامت مالی سازمان است. مدیران مالی سود شرکت (در کوتاه مدت) و ثروت سهامداران (در بلند مدت) را افزایش می دهند.
مهر
۲۲

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می نماید؟

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی از قبیل تامین وجوه مالی سازمان و کاربرد آن می باشد و در واقع بهره گیری از اصول مدیریت عمومی در راستای منابع مالی سازمان است.
مهر
۱۱

برنامه ریزی استراتژیک چیست و چه مزایایی دارد؟

برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی بلندمدت است که به سازمان به عنوان یک کل می نگرد. مدیران طی برنامه ریزی استراتژیک، سازمان را یک واحد کلی در نظر گرفته، از خود می پرسند که برای دستیابی به اهداف بلندمدت یا آرمان های سازمان چه باید کرد. منظور از دوره بلندمدت اغلب یک دوره سه …
مهر
۱۱

مدیریت استراتژیک (Strategic Management) چیست؟

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی های سازمانی مناسب. براساس این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می شود.
مهر
۱۱

استراتژی (Strategy) چیست و چه مفهومی دارد؟

واژه استراتژی از ریشه ای یونانی به معنای فرمانده ارتش، مرکب از stratos به معنای ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است، مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها برای نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شد. سپس نظریه پردازان علم مدیریت، استراتژی را …
مهر
۱۰

مفهوم ایمنی (Safety)

ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطرها. در تعریف علمی ایمنی آمده است که خطر در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن صدمه به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است.
مهر
۱۰

تاریخچه ایمنی در جهان

ایمنی شاخه ای از علم است که به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطره آمیز پرداخته و پس از آنالیز و تحلیل آن، راهکارهای کنترل و کاهش آن را پیگیری می نماید. حوادث ناشی از کار به حدی مهم و نگران کننده تلقی می گردد که تبعات انسانی و اقتصادی آن مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورها محسوب می شود.
مهر
۱۰

مدیریت پورتفولیو، مدیریت طرح، مدیریت پروژه و مدیریت سازمانی پروژه چه ارتباطی با هم دارند؟

OPM یک چارچوب اجرای استراتژی است که با به کارگیری مدیریت پورتفولیو، طرح، پروژه و هم چنین مدیریت سازمانی با ارائه راهکارهای مربوطه، امکان دستیابی به استراتژی سازمانی را به گونه ای منظم و قابل پیش بینی فراهم می کند که عملکرد بهتر، نتایج بهتر و یک مزیت رقابتی پایدار را برای …
مهر
۱۰

مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management) چیست؟

مدیریت پورتفولیو، مدیریت هماهنگ یک یا چند پورتفولیو برای دستیابی به استراتژی ها و اهداف سازمانی است. این کار شامل فرآیندهای سازمانی مرتبط می شود که سازمان توسط آن ها، منابع داخلی محدود خود را، ارزیابی، انتخاب، و اولویت بندی کرده و تخصیص می دهد تا بهتر به استراتژی های سازمانی …
مهر
۱۰

پور تفولیو (Portfolio) چیست؟

پورتفولیو مجموعه ای از طرح ها، پروژه ها یا عملیات است که به صورت گروهی مدیریت می شوند تا بتوان به اهداف استراتژیک دست یافت. این اجزای پورتفولیو لزوماً به هم مرتبط نبوده و اهداف مشترکی ندارند. این اجزای پورتفولیو کمّی هستند؛ یعنی می توان آنها را اندازه گیری، رتبه بندی و اولویت …
تعداد کل موارد: 34
تعداد کل صفحات: 2
        
صفحه 1 از 2