بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی بیشتر بخوانید
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

روش های اجرای پروژه با نگرش ریسک بیشتر بخوانید
۱۳ مرداد ۱۳۹۷

روش های اجرای پروژه با نگرش ریسک

تدوین و تحلیل ادعا در پروژه های طرح وساخت غیرصنعتی ایران بیشتر بخوانید
۳۱ تیر ۱۳۹۷

تدوین و تحلیل ادعا در پروژه های طرح وساخت غیرصنعتی ایران

نقش استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها بیشتر بخوانید
۲۵ تیر ۱۳۹۷

نقش استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها

تحلیل ذینفعان چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۴ تیر ۱۳۹۷

تحلیل ذینفعان چیست؟

ارزیابی تأخیرات در پروژه های ساخت بیشتر بخوانید
۳ تیر ۱۳۹۷

ارزیابی تأخیرات در پروژه های ساخت

مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا بیشتر بخوانید
۳ تیر ۱۳۹۷

مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا

اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟ بیشتر بخوانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

مدل بلوغ کرزنر(PMMM) راهنمایی برای ارتقاء سطح بلوغ سازمان ها بیشتر بخوانید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ کرزنر(PMMM) راهنمایی برای ارتقاء سطح بلوغ سازمان ها

مدل بلوغ دکتر ویسوکی چیست؟ بیشتر بخوانید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ دکتر ویسوکی چیست؟

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) چیست؟

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان

مدیریت پروژه چابک چیست و چگونه می تواند به سازمان شما کمک کند؟ بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت پروژه چابک چیست و چگونه می تواند به سازمان شما کمک کند؟

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی بیشتر بخوانید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

مدل بلوغ مدیریت پروژه PEM بیشتر بخوانید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ مدیریت پروژه PEM