نحوه تنظیم HSE-PLAN

به منظور اطمینان از استقرار سیستم جامع و هدفمند در کنترل و اجرای الزامات HSE در پروژه های اجرائی کلیه پیمانکاران موظفند پس از برنده شدن در مناقصه و انعقاد قرارداد و تا قبل از تنظیم و تائید صورتجلسه تجهیز کارگاه و مدارک HSE PLAN خود را به کارفرما (مجری و اداره حفاظت ایمنی وسلامت کار) تحویل نمایند.

HSE-MS ایمنی و بهداشت شغلی و معرفی گواهینامه های مربوطه

HSE-MS مخفف Health, Safety & Environment Management System به معنای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. HSE-MS در واقع سیستم مدیریت HSE به نوعی از ترکیب دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 حاصل شده است.

بررسی ایمنی در مدیریت HSE

سیستم مدیریت HSE به عنوان ابزاری مدیریتی جهت کنترل و بهبود مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست وکیفیت است. این سیستم مدیریتی با بررسی همزمان سه فاکتور مذکور، بستر مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO14000)، استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001) ایجاد می نماید.

گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

مدیر پروژه در این سطح قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار است.

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

فرد مورد نظر در این سطح باید تجربه بکارگیری موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در موقعیت های پیچیده پروژه ارائه نماید. همچنین، مدیران پروژه ها یا زیر پروژه ها را در بکارگیری و اجرای شایستگی راهنمایی کرده باشد.

گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

تاکید این نقش، بر مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها است و نه صرفا یک پروژه واحد. مدیریت بر مبنای پروژه ها، یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان های دائمی، مخصوصا سازمان های پروژه محور محسوب می شود.

مدیریت پروژه سبز (GPM)

بهره گیری از مفاهیم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه یک نیاز اساسی است و از طرفی نیز با توسعه مداوم اقتصادی اجتماعی و اقتصادی، الگوی مدیریت در حال تغییر بوده و در نتیجه، با افزایش توسعه پایدار و گسترش آگاهی از نگرانی های زیست محیطی حوزه جدیدی در مدیریت پروژه با عنوان «مدیریت پروژه سبز» شکل گرفته است. مدیریت سبز پروژه ( GPM )، یک جزء کلیدی در سازگاری پروژه با موضوعات زیست محیطی می باشد.

معرفی کنترل پروژه و نحوه ایجاد گزارش عملکرد

موفقیت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردی سیستماتیک در برنامه ریزی و کنترل نحوه اجرای فعالیت ها از نظر زمان اجرا و هزینه دارد.کار اصلی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت است از تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش، طبقه بندی و تحصیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه می باشد.

نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management

گواهینامه MoV یا مدیریت ارزش جهت ارائه یک روش برای تخصیص منابع کمیاب به طور موثر طراحی شده است. اصول این گواهینامه بر مبنای روش عملی در بهبود کسب وکار افزایش ارزش در سازمان و استفاده بهینه از منابع را شامل می شود.

چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office

برنامه صدور گواهینامه P3O® مبتنی بر چارچوب P3O است. این چارچوب مدیریت را قادر می سازد تصمیمات خوبی در مورد هماهنگی استراتژیک، اولویت بندی، مدیریت ریسک، بهینه سازی منابع و سایر عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در دستیابی به اهداف کسب و کار خود بگیرد. فرصتهای بالقوه سریعتر شناسایی می شوند، همچنین تغییرات آینده در استراتژی، مسائل مربوط به کسب و کار یا تاخیرها مشخص می شود.

گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟

M_o_R ریسک از دیدگاه های مختلف درون سازمان را در نظر می گیرد: از جمله ریسک های استراتژیک، برنامه، پروژه و عملیات را در بر می گیرد. گواهینامه M_o_R در مدیریت ریسک متخصصان را قادر می سازد تا از ریسک های دیدگاه راهبردی و عملیاتی و درون برنامه ها و پروژه ها مطلع شوند که شامل شناسایی و کنترل ریسک برای اطمینان در راستای دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان می شود.

گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

MsP یک رویکرد عملی برای مدیریت برنامه است که ساختار قوی در رهبری و مدیریت را تضمین می کند. این مجموعه شامل مجموعه ای از اصول و فرایندها جهت استفاده در برنامه ریزی پروژه را شامل می شود، که دارای روشی انعطاف پذیر و متناسب با طیف وسیعی از شرایط می باشد و تاکید آن بر مشارکت ذینفعان است.

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تأکید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه دارد و این نشان دهنده تغییراتی است که ما در مدیریت پروژه شاهد آن بوده ایم.

گواهینامه RESILIA چیست؟

RESILIA یک مجموعه جامع از ابزارها و آموزش ها برای کمک به سازمان شما در دستیابی به بهترین عملکرد جهانی در امنیت سایبری است. RESILIA به نفع بهترین مهارت ها و رفتارهای امنیتی سایبری در سراسر سازمان شما، بدون در نظر گرفتن نقش یا مسئولیت آن است. با RESILIA شما می توانید فراتر از امنیت سایبری موثر و دستیابی به قابلیت انعطاف پذیری سایتی حرکت کنید.

دفتر مدیریت پروژه (PMO)

نقش های دفاتر مدیریت پروژه متنوع و گوناگونند، اما در نهایت ماموریت آن ها ایجاد ساز و کار لازم به منظور مدیریت یکپارچه طرح ها و پروژه های سازمان ها برای تحویل به موقع، باکیفیت و در چارچوب هزینه های پیش بینی شده است.

تعداد کل موارد: 56