اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟ بیشتر بخوانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اقسام مختلف تأمین مالی پیمان های بازپرداخت هزینه در چه پروژه هایی سودمند است؟

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟ بیشتر بخوانید
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

قراردادهای مبلغ مقطوع چیست و در چه پروژه هایی کاربرد دارد؟

مدل بلوغ کرزنر(PMMM) راهنمایی برای ارتقاء سطح بلوغ سازمان ها بیشتر بخوانید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ کرزنر(PMMM) راهنمایی برای ارتقاء سطح بلوغ سازمان ها

مدل بلوغ دکتر ویسوکی چیست؟ بیشتر بخوانید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ دکتر ویسوکی چیست؟

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) چیست؟ بیشتر بخوانید
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) چیست؟

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان

مدیریت پروژه چابک چیست؟ بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت پروژه چابک چیست؟

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی بیشتر بخوانید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

مدل بلوغ مدیریت پروژه PEM بیشتر بخوانید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ مدیریت پروژه PEM

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟ بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه بیشتر بخوانید
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

پذیرش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نقش شرکت های مشاور در گسترش این حوزه

قرارداهایBOT,BOOT و مشارکت بخش خصوصی بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

قرارداهایBOT,BOOT و مشارکت بخش خصوصی

مدیریت طرح و عملکردهای آن بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

مدیریت طرح و عملکردهای آن

فرآیند های لازم در مدیریت اجرا بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فرآیند های لازم در مدیریت اجرا

قراردادهای پل زنی (سیستم مسیر میان بر) و معرفی مراحل آن بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

قراردادهای پل زنی (سیستم مسیر میان بر) و معرفی مراحل آن

معرفی پیمان های کلید گردان و شرایط حاکم بر این قراردادها بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

معرفی پیمان های کلید گردان و شرایط حاکم بر این قراردادها

روش اجرای دو عاملی (طرح و ساخت) بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

روش اجرای دو عاملی (طرح و ساخت)

فرآیندهای اجرای قراردادهای سه عاملی بیشتر بخوانید
۱۲ فروردین ۱۳۹۷

فرآیندهای اجرای قراردادهای سه عاملی