اصول و مراحل طراحی پارک و فضای سبز (به همراه ضوابط اجرایی و فایل PDF) بیشتر بخوانید
۷ بهمن ۱۳۹۷

اصول و مراحل طراحی پارک و فضای سبز (به همراه ضوابط اجرایی و فایل PDF)

چگونه یک پارک کودک با امکانات جدید بسازیم؟ بیشتر بخوانید
۳ مرداد ۱۳۹۷

چگونه یک پارک کودک با امکانات جدید بسازیم؟

نگاهی به جذابیت های بصری پارک کشف سبز هوستون ( ایالت تگزاس) بیشتر بخوانید
۳ خرداد ۱۳۹۶

نگاهی به جذابیت های بصری پارک کشف سبز هوستون ( ایالت تگزاس)

PDF مباحثی پیرامون پارکها و فضای سبز و تفرجگاه ها بیشتر بخوانید
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

PDF مباحثی پیرامون پارکها و فضای سبز و تفرجگاه ها

مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران مبتنی بر تحلیل نظر متخصصان بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران مبتنی بر تحلیل نظر متخصصان

بررسی امکانات پارک های شهری در راستای شناسایی علل مراجعه به آن ( نمونه مطالعه: پارک ملت مشهد) بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

بررسی امکانات پارک های شهری در راستای شناسایی علل مراجعه به آن ( نمونه مطالعه: پارک ملت مشهد)

طراحی و مهندسی فضای سبز و پارک های شهری و جنگلی بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

طراحی و مهندسی فضای سبز و پارک های شهری و جنگلی

جزوه دوره فضای سبز شهری بیشتر بخوانید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

جزوه دوره فضای سبز شهری

نقش پارک های علمی در توسعه کارآفرینی بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

نقش پارک های علمی در توسعه کارآفرینی

طبیعت شهر، رویکرد هویت گرا در پارک هوتن شانگهای بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

طبیعت شهر، رویکرد هویت گرا در پارک هوتن شانگهای

جمعه‎پارک‎بازار؛ الگویی نوین در راستای به‎روزشدن بازارهای سنتی (مطالعۀ موردی :جمعه‎پارک‎بازار شهر لنگرود) بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

جمعه‎پارک‎بازار؛ الگویی نوین در راستای به‎روزشدن بازارهای سنتی (مطالعۀ موردی :جمعه‎پارک‎بازار شهر لنگرود)

مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران مبتنی بر تحلیل نظرات متخصصان بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران مبتنی بر تحلیل نظرات متخصصان

مقایسه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در پارکهای علم و فناوری استان تهران - مطالعه تطبیقی: پارکهای علم و فناوری پردیس، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

مقایسه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در پارکهای علم و فناوری استان تهران - مطالعه تطبیقی: پارکهای علم و فناوری پردیس، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس

شناسایی و تحلیل مولفه های موثر بر مدیریت موفق پارک های علم و فناوری بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

شناسایی و تحلیل مولفه های موثر بر مدیریت موفق پارک های علم و فناوری

شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازمان های دانش محور و پارک های علم و فناوری با رویکرد فازی بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

شناسایی و بررسی موانع کار تیمی در سازمان های دانش محور و پارک های علم و فناوری با رویکرد فازی

شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تهران بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری تهران

پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای؛ شناسایی عوامل زمینه ای موثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای؛ شناسایی عوامل زمینه ای موثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور

پارک انرژی های نو بیشتر بخوانید
۱۰ اسفند ۱۳۹۵

پارک انرژی های نو