ابداع سیستمی با امکان چاپ سه بعدی کل ساختمان بیشتر بخوانید
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ابداع سیستمی با امکان چاپ سه بعدی کل ساختمان

فوم فلزی (Metal Foam) مصالحی متعلق به آینده بیشتر بخوانید
۱۱ اسفند ۱۳۹۵

فوم فلزی (Metal Foam) مصالحی متعلق به آینده

محصولات و کاربردهای فرا ماده (شتاب فن آوری با نفوذ فرا مواد) بیشتر بخوانید
۳ اسفند ۱۳۹۵

محصولات و کاربردهای فرا ماده (شتاب فن آوری با نفوذ فرا مواد)

فرا ماده ای که در گرما منقبض شده و درجات بالایی از حرارت را تاب می آورد. بیشتر بخوانید
۳۰ بهمن ۱۳۹۵

فرا ماده ای که در گرما منقبض شده و درجات بالایی از حرارت را تاب می آورد.

فراماده ی جدید می تواند از حالت سخت به نرم رسیده و دوباره به حالت اول باز گردد بیشتر بخوانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۵

فراماده ی جدید می تواند از حالت سخت به نرم رسیده و دوباره به حالت اول باز گردد

  • ۱
  • از ۱