اصول طراحی شهر هوشمند (5 اصل مهم) بیشتر بخوانید
۱۴ بهمن ۱۳۹۷

اصول طراحی شهر هوشمند (5 اصل مهم)

خودروهای خودران، فناوری جدید شهر هوشمند (معرفی تکنولوژی های جدید ماشین ها) بیشتر بخوانید
۲۱ آذر ۱۳۹۷

خودروهای خودران، فناوری جدید شهر هوشمند (معرفی تکنولوژی های جدید ماشین ها)

پارکینگ هوشمند (Smart Parking) بیشتر بخوانید
۱۳ آذر ۱۳۹۷

پارکینگ هوشمند (Smart Parking)

سیستم هوشمند به اشتراک گذاری دوچرخه بیشتر بخوانید
۲۲ آبان ۱۳۹۷

سیستم هوشمند به اشتراک گذاری دوچرخه

نقش اینترنت اشیا در شهرسازی بیشتر بخوانید
۱۶ مهر ۱۳۹۷

نقش اینترنت اشیا در شهرسازی

دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت ساختمان ایران بیشتر بخوانید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت ساختمان ایران

Airbitat Oasis : ایستگاه اتوبوس هوشمندی که هوای مسافران را دارد! بیشتر بخوانید
۱۰ مرداد ۱۳۹۷

Airbitat Oasis : ایستگاه اتوبوس هوشمندی که هوای مسافران را دارد!

امواج الکترومغناطیسی و راهکارهای ایمن سازی ساختمان های مختلف بیشتر بخوانید
۲ خرداد ۱۳۹۷

امواج الکترومغناطیسی و راهکارهای ایمن سازی ساختمان های مختلف

شهرهای تعاملی؛ راه ارتباطی مدیران شهری و شهروندان بیشتر بخوانید
۸ آذر ۱۳۹۶

شهرهای تعاملی؛ راه ارتباطی مدیران شهری و شهروندان

25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد بیشتر بخوانید
۳۰ مهر ۱۳۹۶

25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد

کشاورزی هوشمند؛ انقلاب سبز شهری بیشتر بخوانید
۱۸ مهر ۱۳۹۶

کشاورزی هوشمند؛ انقلاب سبز شهری

سیستم مانیتورینگ هوشمند شهری در سنگاپور بیشتر بخوانید
۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سیستم مانیتورینگ هوشمند شهری در سنگاپور

چگونه هوش مصنوعی شهرها را تغییر خواهد داد؟ بیشتر بخوانید
۶ خرداد ۱۳۹۶

چگونه هوش مصنوعی شهرها را تغییر خواهد داد؟

شهرهای آینده مرکز نوآوری های هوشمند، متصل و سبز خواهند بود بیشتر بخوانید
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

شهرهای آینده مرکز نوآوری های هوشمند، متصل و سبز خواهند بود

تصاویری از شهرهای آینده بیشتر بخوانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

تصاویری از شهرهای آینده

PDF شفافیت و آینده شهر بیشتر بخوانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

PDF شفافیت و آینده شهر

PDF آینده پژوهی در برنامه ریزی و مدیریت شهری بیشتر بخوانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

PDF آینده پژوهی در برنامه ریزی و مدیریت شهری

PDF آینده پژوهی رویکردی نوین در برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی شهری بیشتر بخوانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

PDF آینده پژوهی رویکردی نوین در برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی شهری

معرفت شناسی آینده پژوهی در رویکردهای نظری به برنامه ریزی شهری، معماری و صنعت ساختمان بیشتر بخوانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفت شناسی آینده پژوهی در رویکردهای نظری به برنامه ریزی شهری، معماری و صنعت ساختمان

آینده پژوهی؛ رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل و نقل شهری بیشتر بخوانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آینده پژوهی؛ رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل و نقل شهری