چالش های هوشمندسازی تهران بیشتر بخوانید
۶ تیر ۱۳۹۷

چالش های هوشمندسازی تهران

بزرگترین چالش های شهرهای هوشمند بیشتر بخوانید
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

بزرگترین چالش های شهرهای هوشمند

چالشهای سال 2017 برای تبدیل شدن به شهر هوشمند بیشتر بخوانید
۱۹ دی ۱۳۹۵

چالشهای سال 2017 برای تبدیل شدن به شهر هوشمند

  • ۱
  • از ۱