نگاهی به 14 پروژه برتر شهر هوشمند در آسیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۷

نگاهی به 14 پروژه برتر شهر هوشمند در آسیا

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا

دگرگونی های دیجیتالی ایجاد شده برای افزایش توریست ها و فرهنگ های الکترونیکی در شهر شانگهای- چین بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

دگرگونی های دیجیتالی ایجاد شده برای افزایش توریست ها و فرهنگ های الکترونیکی در شهر شانگهای- چین

طرح ابتکاری آموزش در شهر بیجینگ- چین بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

طرح ابتکاری آموزش در شهر بیجینگ- چین

کشاورزی هوشمند در ایالت تاسمانیا- استرالیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

کشاورزی هوشمند در ایالت تاسمانیا- استرالیا

مدیریت محیط و کاربری های اراضی در منطقه کانتربری – نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مدیریت محیط و کاربری های اراضی در منطقه کانتربری – نیوزیلند

پلتفرم تجارت ملی نسل بعدی در سنگاپور بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

پلتفرم تجارت ملی نسل بعدی در سنگاپور

شبکه هوشمند خدمات تجارت انرژی و پیش بینی میزان بار انرژی مورد نیاز– نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

شبکه هوشمند خدمات تجارت انرژی و پیش بینی میزان بار انرژی مورد نیاز– نیوزیلند

هماهنگی های فضایی برای پروژه های آتی-شهر کریسچرچ-نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

هماهنگی های فضایی برای پروژه های آتی-شهر کریسچرچ-نیوزیلند

سیستم حمل و نقل یکپارچه در شهر تایپه- تایوان بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

سیستم حمل و نقل یکپارچه در شهر تایپه- تایوان

  • ۱
  • از ۱