خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا

دگرگونی های دیجیتالی ایجاد شده برای افزایش توریست ها و فرهنگ های الکترونیکی در شهر شانگهای- چین بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

دگرگونی های دیجیتالی ایجاد شده برای افزایش توریست ها و فرهنگ های الکترونیکی در شهر شانگهای- چین

طرح ابتکاری آموزش در شهر بیجینگ- چین بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

طرح ابتکاری آموزش در شهر بیجینگ- چین

کشاورزی هوشمند در ایالت تاسمانیا- استرالیا بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

کشاورزی هوشمند در ایالت تاسمانیا- استرالیا

مدیریت محیط و کاربری های اراضی در منطقه کانتربری – نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

مدیریت محیط و کاربری های اراضی در منطقه کانتربری – نیوزیلند

پلتفرم تجارت ملی نسل بعدی در سنگاپور بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

پلتفرم تجارت ملی نسل بعدی در سنگاپور

شبکه هوشمند خدمات تجارت انرژی و پیش بینی میزان بار انرژی مورد نیاز– نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

شبکه هوشمند خدمات تجارت انرژی و پیش بینی میزان بار انرژی مورد نیاز– نیوزیلند

هماهنگی های فضایی برای پروژه های آتی-شهر کریسچرچ-نیوزیلند بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

هماهنگی های فضایی برای پروژه های آتی-شهر کریسچرچ-نیوزیلند

سیستم حمل و نقل یکپارچه در شهر تایپه- تایوان بیشتر بخوانید
۱۷ بهمن ۱۳۹۵

سیستم حمل و نقل یکپارچه در شهر تایپه- تایوان

  • ۱
  • از ۱