جلسه تصویب اعضای گروه پژوهشی اکولوژی کارگشا برگزار شد. بیشتر بخوانید
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

جلسه تصویب اعضای گروه پژوهشی اکولوژی کارگشا برگزار شد.

تور آموزشی-گردشگری کاخ گلستان بیشتر بخوانید
۲۷ تیر ۱۳۹۷

تور آموزشی-گردشگری کاخ گلستان

عبدالرضا جباری کارگاه «برنامه موفقیت» را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند. بیشتر بخوانید
۱۹ تیر ۱۳۹۷

عبدالرضا جباری کارگاه «برنامه موفقیت» را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.

کارگاه بین المللی ساختمان های انرژی صفر : از طراحی تا اجرا ، اردیبهشت ۹۷ بیشتر بخوانید
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه بین المللی ساختمان های انرژی صفر : از طراحی تا اجرا ، اردیبهشت ۹۷

مطالعات نوین مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری بیشتر بخوانید
۳ اسفند ۱۳۹۶

مطالعات نوین مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری

کنفرانس ملی ، عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 بیشتر بخوانید
۳ اسفند ۱۳۹۶

کنفرانس ملی ، عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران معماری شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر بخوانید
۳ اسفند ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران معماری شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام بیشتر بخوانید
۳ اسفند ۱۳۹۶

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام

بررسی خاستگاه فلسفه پدیدارشناسی هایدگر در تحلیل معماری چند حسی بیشتر بخوانید
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

بررسی خاستگاه فلسفه پدیدارشناسی هایدگر در تحلیل معماری چند حسی

آشنایی با ضوابط طرح تفضیلی در حوزه طراحی معماری بیشتر بخوانید
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

آشنایی با ضوابط طرح تفضیلی در حوزه طراحی معماری

تجاری سازی فناوری های نوین بیشتر بخوانید
۱۴ بهمن ۱۳۹۶

تجاری سازی فناوری های نوین

کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری بیشتر بخوانید
۲۸ دی ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری

اعمال ضریب نامعینی در هر بار طراحی توسط ETABS بیشتر بخوانید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶

اعمال ضریب نامعینی در هر بار طراحی توسط ETABS