همایش راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن بیشتر بخوانید
۱ بهمن ۱۳۹۷

همایش راهکارهای نوین توانمندسازی تعاونی های مسکن

کارگاه بین الملللی ترویج اکولوژی انسانی و چرخه های سازگار با طبیعت در کرسی محیط زیست یونسکو بیشتر بخوانید
۱۶ دی ۱۳۹۷

کارگاه بین الملللی ترویج اکولوژی انسانی و چرخه های سازگار با طبیعت در کرسی محیط زیست یونسکو

تولید مصالح ساختمانی بازیافتی از نخاله های ساختمانی میسر است بیشتر بخوانید
۱۵ آبان ۱۳۹۷

تولید مصالح ساختمانی بازیافتی از نخاله های ساختمانی میسر است

بررسی معماری با دین (معماری دینی) توسط گروه پژوهشی کارگشا بیشتر بخوانید
۲۶ مهر ۱۳۹۷

بررسی معماری با دین (معماری دینی) توسط گروه پژوهشی کارگشا

آموزش پروپوزال نویسی کاربردی به اعضاء گروه پژوهشی کارگشا بیشتر بخوانید
۱۷ مهر ۱۳۹۷

آموزش پروپوزال نویسی کاربردی به اعضاء گروه پژوهشی کارگشا

جناب آقای دکتر ریاحی روز شنبه 97.06.31 از تهران به مقصد گوتنبرگ کشور سوئد سفر کردند بیشتر بخوانید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

جناب آقای دکتر ریاحی روز شنبه 97.06.31 از تهران به مقصد گوتنبرگ کشور سوئد سفر کردند

بازدید از مرکز بازیافت شهرداری منطقه 22 انجام شد بیشتر بخوانید
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

بازدید از مرکز بازیافت شهرداری منطقه 22 انجام شد

تشکیل جلسه گروه پژوهشی اکولوژی انسانی شهر و اندیشه (کارگشا) بیشتر بخوانید
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

تشکیل جلسه گروه پژوهشی اکولوژی انسانی شهر و اندیشه (کارگشا)

جلسه مشترک گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا با پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار نظر بیشتر بخوانید
۱۵ شهریور ۱۳۹۷

جلسه مشترک گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا با پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار نظر

برگزاری جلسه اعضای گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا بیشتر بخوانید
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری جلسه اعضای گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا

برگزاری جلسه سوم گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا به همراه اعضاء بیشتر بخوانید
۶ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری جلسه سوم گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا به همراه اعضاء

برگزاری جلسه دوم گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا به همراه اعضاء بیشتر بخوانید
۳ شهریور ۱۳۹۷

برگزاری جلسه دوم گروه پژوهشی اکولوژی انسانی کارگشا به همراه اعضاء

جلسه تصویب اعضای گروه پژوهشی اکولوژی کارگشا برگزار شد. بیشتر بخوانید
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

جلسه تصویب اعضای گروه پژوهشی اکولوژی کارگشا برگزار شد.

تور آموزشی-گردشگری کاخ گلستان بیشتر بخوانید
۲۷ تیر ۱۳۹۷

تور آموزشی-گردشگری کاخ گلستان

عبدالرضا جباری کارگاه «برنامه موفقیت» را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند. بیشتر بخوانید
۱۹ تیر ۱۳۹۷

عبدالرضا جباری کارگاه «برنامه موفقیت» را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.

کارگاه بین المللی ساختمان های انرژی صفر : از طراحی تا اجرا ، اردیبهشت ۹۷ بیشتر بخوانید
۱۹ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه بین المللی ساختمان های انرژی صفر : از طراحی تا اجرا ، اردیبهشت ۹۷

  • ۱
  • از ۶