کشف ارتباط بین طراحی و اثرات زیست محیطی بتن

کشف ارتباط بین طراحی و اثرات زیست محیطی بتن

1396/4/26
امتیاز
(رای شما: 5)
در مطالعات اخیر، گروهی از پژوهشگران ارتباطی بین طراحی سازه و تاثیرات محیط زیستی بتن دریافته اند. این مهندسین عمران و محیط زیست در حال توسعه روش هایی برای پایدار سازی بتن بدون کاهش مقاومت آن هستند.

بتن ماده ای است که بیشترین استفاده را در سطح جهانی دارد، اما تاثیرات زیادی را بر طبیعت می گذارد. سیمان قسمت اعظمی از بتن را تشکیل می دهد و روند تولید آن در تولید گازهای گلخانه ای سهمی به اندازه 7 درصد دارد. همین دی اکسید کربن به عنوان یکی از آلاینده های مضر، نقش به سزایی را در تخریب سازه های بتن آرمه بازی می کند. تخریب بتن توسط دی اکسید کربن از طریق وقوع فرآیند آرامی به نام کربناتاسیون در بتن صورت می گیرد که موجب خوردگی میلگردهای بتن و کاهش خاصیت قلیایی آن می شود. عوامل زیادی چون غلظت گاز دی اکسید کربن، دما، رطوبت، ساختار و اجزای بتن و نوع سیمان بر روند کربناتاسیون تاثیر می گذارند.اما پژوهشگران در حال تحقیق برای پایدار سازی بتن همراه با حفظ مقاومت آن هستند.

در مطالعه اخیر که توسط سابی میلر(Sabbie miller)  و همکاران او انجام شده است، ارتباط بین طراحی سازه و تاثیرات محیط زیستی بتن را کشف نموده اند و به این نتیجه رسیده اند که با جایگزینی سیمان با خاکستر سبک می توان تاثیرات محیط زیستی بتن را کاهش داد. اما این مسئله شکل گیری مقاومت اولیه بتن را کاهش می دهد.

اگرچه پژوهش ها نشان داده اند که با تعیین سن طراحی بالاتر و یا زمان مراقبت بیشتر به منظور رسیدن به مقاومت فشاری مورد نظر، این مواد افزودنی جایگزین می توانند به طور تقریبی مقاومتی تا اندازه مقاومت بتن سنتی را داشته باشند مضاف بر آنکه گاز های گلخانه ای کمتری را انتشار می دهند.

با بکار گیری هم زمان موارد فوق و دستاورد های دیگر می توان انتشار CO2 را در شهری به اندازه کالیفرنیا تا حد 1.8 میلیون تن را در سال کاهش داد.

مراجع:

اخبار سازه
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
مشاوره آنلاین
پرسش خود را ثبت نمایید تا کارشناس کارگشا به صورت تخصصی به آن پاسخ دهد ثبت پرسش