نکات متره و برآورد تجهیز کارگاه

۴ مهر ۱۳۹۸
(رای شما: 0)

تعریف تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه عبارت است از اقدامات و عملیاتی که باید به‌صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز و انجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود.

نکات مهم متره و برآورد در آیتم های تجهیزکارگاه

1. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به‌صورت درصدی بوده و به‌صورت مقطوع تعیین و پرداخت می‌شود. میزان درصدی هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به شکل زیر است:

الف) در پروژه‌های کوچک ۲٫۵ درصد مبلغ قرارداد.

ب) در عموم پروژه‌ها حداکثر ۴ درصد مبلغ قرارداد.

2. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به‌ عنوان برآورد آنها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند‌ کاروان‌ها و قطعات پیش‌ساخته‌‌‌ی ساختمان‌ها (‌‌مانند قاب‌های فلزی‌) هزینه‌ی حمل و نصب‌، استهلاک و‌ سرمایه‌گذاری آنها در طول اجرای کار محاسبه‌ و جزو برآورد هزینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.

3. در جهت کم کردن هزینه‌های مربوط به تجهیز کارگاه، اجرای تأسیسات جنبی و زیربنایی که برای زمان بهره‌برداری پیش‌بینی‌شده است و در دوره اجرا موردنیاز خواهد بود، از تأسیسات فوق به‌عنوان تجهیز کارگاه استفاده و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج می‌شود‌.

4. تأمین زمین برای عملیات تجهیز کارگاه بر عهده کارفرما می­باشد و چنانچه کارفرما بخواهد تمام و یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه را توسط پیمانکار تأمین کند باید این موضوع را در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی کند و هزینه اجاره آن را در هزینه‌های مربوط به تجهیز کارگاه منظور گرداند.

5. هزینه‌ی تجهیز کارگاه‌هایی مانند‌ تأسیسات، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش‌ساخته‌، در بهای واحد ردیف‌های فصل‌های مربوطه محاسبه‌شده است و از این بابت در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه هزینه‌ای منظور نمی‌شود.

6. هزینه‌ی تجهیز تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات در هزینه ساعتی ماشین‌آلات‌، در ردیف‌های فصل‌های مربوطه در نظر گرفته‌ شده‌ و از این بابت هزینه‌ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود.

7. هزینه‌ی غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه‌ی بالاسری (هزینه‌های مستمر کارگاه‌) پیش‌بینی‌شده است‌. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک‌هزینه‌هایی برای تأمین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه، جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود.

8. در کارهایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده‌کننده از غذا در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود و هزینه‌ی آن به‌طور مقطوع برآورد‌ و جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه است.

9. پیش‌بینی هزینه‌ی تأمین وسیله‌ی نقلیه‌ی موردنیاز کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار در برآورد هزینه‌ی اجرای کار مجاز نیست.

متره و برآورد تجهیزکارگاه

10. هزینه‌ی راه‌های انحرافی جزو ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه نیست. حجم عملیات مربوط به راه‌های انحرافی بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه‌، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن محاسبه‌ شده و مقادیر آن در فهرست بهاء و مقادیر کار ‌برآورد می‌شود.

11. نقشه و مشخصات ساختمان‌های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما‌، مهندس مشاور و آزمایشگاه در اسناد مناقصه درج‌شده و هزینه‌ی اجرا‌ی آنها با توجه به نقشه‌های اجرایی و مشخصات تعیین‌شده و به‌صورت مقطوع برآورد می‌شود.

12. تعهدات کارفرما درزمینه‌ی تجهیز و برچیدن کارگاه در حدی که در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی‌شده، انجام می‌شود. تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش‌بینی‌شده در پیمان، که موردنیاز انجام کار است، به هزینه‌‌ی پیمانکار بوده و پرداخت اضافی از این بابت انجام نمی‌شود‌. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ پیمان تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی‌کند و هزینه‌ی تجهیز اضافی تنها برای قیمت جدید قابل پرداخت است.

13. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل‌کشی شبکه از برق تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه‌های ثابت برق (دیماند) و هزینه‌های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به‌طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک برق‌رسانی تا ورودی کارگاه به عهده فرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه‌های قابل‌برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش‌بینی می‌شود

14. در صورتی‌که کارفرما در نظر دارد تأمین آب‌رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث آب چاه را به عهده  بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عـمومی آب که کـارهای آن، شـامل اجـرای خط انتقال آب از شبـکه تا ورودی کارگـاه، پرداخت هزینه‌های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه‌های برداشت آب ، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد و مدارک پیمان درج می‌شود و هزینه‌ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی‌شود. چنانچه تدارک آب‌رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث آب چاه، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه‌های قابل‌برگشت در پایان کار، جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور می‌شود.

15. ساختمان‌ها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین­ های تحویلی کارفرما احداث‌ شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات، و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به‌استثنای تجهیز انجام‌شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است. به‌جز ساختمان‌ها و قطعات پیش‌ساخته، چنانچه ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث‌شده است، موردنیاز کارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمان‌ها و تأسیسات یادشده، به کارفرما واگذار می‌شود.

در ادامه می توانید جدول ریز متره تجهیزکارگاه را که دارای 30 آیتم است را رایگان دانلود نمایید.

user photo

بهاره کریمی

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…