ساختار شکست مراحل اخذ پروانه ساختمان

۲۸ فروردین ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۲/۲۱
پروانه ساختمان سندی است که شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری، صادر نموده و در اختیار مالک قرار می دهند.برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذی صلاح دریافت گردد. در این مطلب ساختار شکست مراحل مختلف اخذ پروانه ساختمان ارائه شده است.

قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمان

در این مطلب می خوانید:

تعریف پروانه ساختمان و انواع آن

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان در شهرها

  مدارک لازم و نقشه های مورد نیاز 

   WBS فعالیت های لازم جهت اخذ مجوز

  تعریف پروانه ساختمان و انواع آن

  1. پروانه ساختمان: مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد. 
  2. تخریب و نوسازی: پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد. 
  3. توسعه بنا: مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع/ اضافه اشکوب)
  4. تعویض مهندسین ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر، مجری، مراجع ذیصلاح، معرفی ناظر و مجری جدید، مجوز فوق صادر می گردد. 
  5. تغییرات: پروانه ای که به منظور انجام تغییرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد. 
  6. تبدیلات: مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و ... صادر می گردد. 
  7. تغییر نقشه: در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد. 
  8. تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک، اعتبار پروانه تمدید و یا همان مشخصات صادر خواهد شد.
  9. دیوارکشی: مجوزات احداث دیوار برای زمین فارغ از اینکه دارای مستحدثات باشد یا نباشد. 
  10. تعویض سقف: هرگونه تغییر سقف که از لحاظ ایمنی ساختمان ضروری باشد یا نباشد. 
  11. صدور پروانه : برای اراضی مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک 

  ساختار شکست مراحل اخذ پروانه ساختمان

  مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان در شهرها 

  1.  تکمیل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان 
  2. اصل و مدرک مالکیت شامل یکی از مدارک: (سند مالکیت/ برگه قرارداد واگذاری زمین شهری/ اجاره نامه سازمان اوقاف/ مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری تهران)
  3. اصل شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
  4. اصل فیش پرداخت شده نوسازی سال جاری 
  5. اصل صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند. 
  6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
  7. ارائه گواهی 6و8 قانون زمین شهری (در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد)
  8. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردیده باشد. 
  9. حضور کلیه مالکین یا وکلای قانونی آنان الزامی است. (اصل وکالت نامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل در صورت مراجعه وکیل)
  10. فیش های آب، برق، گاز و تلفن
  11. ارائه مجوز محدوده و داخل حریم شهر: شورای برنامه ریزی و توسعه استان

  مدارک لازم و نقشه های مورد نیاز 

  1. نقشه معماری با مهر و امضای مهندس معمار (4سری)
  2. نقشه محاسبات و سازه نگهبان با مهر و امضای مهندس محاسب (3 سری)
  3. چک لیست زلزله با مهر و امضای مهندس محاسب
  4. سازه نگهبان موقت 
  5. گزارش مکانیک خاک (برای ساختمان های بیش از پنج طبقه)
  6. نقشه تأسیسات مکانیکی (آبی، حرارتی، برودتی) با مهر و امضای مهندس تأسیسات (3سری)
  7. نقشه تأسیسات برقی با مهر و امضای مهندس برق (3 سری)
  8. برگ تعهد مهندس معمار (حقیقی یا حقوقی)
  9. برگ تعهد مهندس محاسب (حقیقی یا حقوقی)
  10. برگ تعهد مهندس تأسیسات برقی (حقیقی یا حقوقی)
  11. برگ تعهد مهندس تأسیسات مکانیکی (حقیقی یا حقوقی)
  12. برگ تعهد مهندس ناظر (حقیقی یا حقوقی)
  13. برگ تعهد مهندس مجری ساختمان
  14. تاییدیه آتش نشانی (برای ساختمان های بیش از شش طبقه)
  • کلیه فرم های فوق پس از امضا توسط مهندس مربوطه و مالک در دفتر رسمی گواهی می شود. 

   WBS فعالیت های لازم جهت اخذ مجوز

  WBS

  نام فعالیت

  1

  اخذ مجوز

  1.1

    تشکیل پرونده

  1.1.1

        ثبت درخواست مجوز ساخت در شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک

  1.2

    دستور صدور بازدید

  1.2.1

        بازدید و بررسی کارشناس شهرسازی

  1.3

    بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک

  1.3.1

        مشخص کردن طرح تفصیلی کاربری ملک در طرح جامع و تفصیلی شهر

  1.4

    دستور تهیه نقشه

  1.4.1

       دستور تهیه نقشه به مالک

  1.4.1.1

           مشخص شدن ابعاد باقی مانده ملک پس از اصلاحات مورد نظر شهرداری

  1.4.1.2

           مشخص شدن مساحت زمین بعد از اصلاحات

  1.4.1.3

           تعداد طبقات و سطح اشغال شده در هر طبقه

  1.4.2

       دستور تهیه نقشه بهمشاور

  1.5

    تأییدیه نقشه

  1.5.1

        طراحی نقشه های فاز اول (معماری)

  1.5.2

        ارسال نقشه به شهرداری یا دفاتر خدماتی

  1.5.3

  اخذ تأییدیه نقشه فاز اول معماری

  1.5.4

  انجام آزمایشات ژئوتکنیک و ارائه گزارش های مربوطه به مشاور

  1.5.5

  طراحی و محاسبات نقشه های سازه، تأسیسات الکتریکی و تأسیسات مکانیگی

  1.6

    محاسبه و تعیین عوارض توسط واحد صدو پروانه ساختمان و پرداخت عوارض توسط مالک

  1.6.1

        عوارض شهرداری

  1.6.2

        عوارض نوسازی

  1.7

    تهیه مدارک پیش نویس

  1.7.1

       تکمیل فرم درخواست ناظر توسط مالک

  1.7.2

       معرفی و عقد قرارداد ناظر و مالک

  1.7.3

       تحویل برگه های سهمیه و قرارداد جهت تکمیل پیش نویس پروانه

  1.7.4

       تهیه برگه تعهد رعایت اصلاحی و تعهد اخذ تأییدیه نما توسط مالک

  1.7.5

       اجرای ماده 33

  1.7.5.1

  ارسال نقشه ها و دفترچه های محاسبات مربوط به بخش های معماری، سازه، تأسیسات الکتریکی و تأسیسات برقی به سازمان نظام مهندسی شهر محل اجرای پروژه

  1.7.5.2

  ارائه تأییدیه های سازمان نظام مهندسی مربوط به طراحی و محاسبات بخش های ساختمان به شهرداری منطقه

  1.7.6

       ارائه مدارک به دفاتر خدماتی توسط مالک

  1.7.6.1

           برگه سبز مهره شده 4 رشته شامل سازه،معماری ، برق و مکانیک توسط مهندسین دارای پروانه  اشتفال به کار نظام مهندسی

  1.7.6.2

           برگه سبز یا سهمیه ناظر به همراه قرارداد مالک و ناظر

  1.7.6.3

           برگ تعهد رعایت اصلاحیه و تأییدیه نما

  1.7.6.4

           ارائه فایل های نقشه سازه، برق، مکانیک

  1.7.6.5

           ارائه چک لیست های مبحث 19 و 6 بارگذاری و زلزله

  1.7.6.6

           برگه تعهد مشاوره ژئوتکنیک و تأییدیه خاک

  1.8

    تأییدیه نقشه های چهار رشته

  1.9

    اخذ تأییدیه های دفتر خدمات شهری

  1.10

    تأییدیه طرح تفصیلی بر و کف

  1.11

    تأییدیه رئیس صدور پروانه ساختمان

  1.12

    تأییدیه معاونت شهرسازی و معماری

  1.13

    تأییدیه شهردار

  1.14

    چاپ پروانه ساختمان

   

  منابع:

  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری

  قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحات بعدی آن 

  قانون شهرداری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 

  مصوبه شماره 1655/دش مورخ 1371/07/19 شورایعالی اداری

  user photo

  فرزانه مشتاقیان

  دیدگاه ها

  اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…