دوره تخصصی آموزشی «چگونه یک دیپلمات شهری موفق شویم؟»

user photo
مهین عسگری
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۳ دقیقه

قابل توجه مدیران و کارشناسان امور بین الملل شهرداری های کشور، این دوره توسط مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران با همکاری دبیرخانه مجمع کلانشهرهای کشور برگزار می گردد.


سرفصل های اصلی 

  • دیپلماسی شهری و توسعه شهرها 
  • راهبردهای اقدام در عرصه بین الملل

سرفصل ها:

  • روند برقراری ارتباط منسجم دیپلماتیک با بازیگران بین المللی شهری، عوامل و روش ها
  • فرایند عضویت در سازمان های بین المللی شهری، آداب، زمینه ها و فواید
  • برندسازی شهری با دیپلماسی شهری، پیش شرط جذب توریست و سرمایه گذاری خارجی 
  • عقد قراردادهای خواهر خواندگی، عملیاتی و بالفعل نمودن آن ها
  • روندها و الزامات شرکت در جشنواره ها و جوایز بین المللی شهرها
  • اهمیت سرمایه گذاری خارجی در شهر، استقلال مالی شهرها، روندها و نیازها
  • نمونه ها و تجربیات موفق دیپلماسی شهری، الگوها، زمینه هاو راهکارها
  • سازمان های بین المللی و دیپلماسی شهری، سازمان جهانی یونسکو

زمان برگزاری: 


پنج شنبه، بیستم اردیبهشت 


شماره های تماس جهت ثبت نام: 

021-66495254

09123602197

دوره تخصصی آموزشی «چگونه یک دیپلمات شهری موفق شویم؟»

دیپلماسی شهری چیست؟

تغییر و تحولات ماهیت نظام بین الملل سبب شده که محیط یک جانبه گرایی بین المللی و قدرت مسلط یک کشور جای خود را به محیط چندجانبه گرایی و حکمرانی جهانی بدهد که بیشتر بازیگران آنها را شهروندان و نمایندگانشان در سازمانهای غیردولتی بین المللی تشکیل می دهند.
در بستر جهانی شدن، کلانشهرها و به خصوص شهرهای جهانی به عنوان کنشگران جدید عرصه بین المللی می کوشند در چارچوب سازمانهای غیردولتی بین المللی و در قالب دیپلماسی شهری در مواجهه با فرصتها و چالش های مشترک جهانی مشارکت کنند تا از این راه موقعیت جهانی خود را ارتقا بخشند و بتوانند در حکمرانی جهانی نقش به سزایی ایفا کنند.
ایده اصلی سیاست دیپلماسی شهری این است که با توجه به پتانسیل شهروندی مبنای برخی از مدیریت های شهری پیشرفته و دموکراتیک و نیز برخی مقتضیات سازمانی این مدیریت ها، به نظر می رسد امروزه «دیپلماسی شهری» بهتر از «دیپلماسی دولت ملت» قادر به ایفای نقش در فرایند جهانی شدن سیاسی و فرهنگی خواهد بود. در این مقاله با این مفروض، سیاست دیپلماسی شهری از جهات گوناگون بررسی شده است.
سیاست دیپلماسی شهری بیشتر متوجه صورت بندی ایده ها و راهکارهایی است که به وسیله آن، کلان شهرهای جهان می توانند با هدف نشان دادن توانایی ها و علاقه مندی هایشان برای حل برخی مسائل و چالش های «سیاست شهری»، «ارتباطات فرهنگی و تعهدات سیاسی» را با دیگر بازیگران عرصه سیاست بین المللی اعم از مجامع و سازمان های بین المللی و کلان شهرها و شهرهای جهانی مختلف بر عهده گیرند.

 

منابع: 
برگرفته از مقاله سیاست شهری و دیپلماسی شهری (از نطریه تا تجربه)، سیدمحمود نجاتی حسینی

کتاب دیپلماسی شهری، مهدی جمالی نژاد
 

(رای شما: 0)
۵ / ۵ ( از مجموع ۱ رای )
برچسب ها :مدیریت شهریدیپلماسی شهریشهرداریبرندسازی شهری

سامانه آنلاین خدمات ساختمانی

با پاسخ به چند سوال، بهترین متخصصین به شما معرفی می شوند

دیدگاه
در بحث پیرامون این مطلب شرکت کنید!