پاسخ تشریحی آزمون های کمکی ورود به حرفه مهندسان پایه سه محاسبات سری M-01

۲۹ مرداد ۱۳۹۶
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۶/۶/۹
تا مهر ماه فرصت زیادی باقی نمانده است!!!! پاسخ تشریحی آزمون های کمکی آمادگی برای امتحان ورود به حرفه مهندسان پایه سه محاسبات (پاسخ آزمون سریM-01)

ج-1) گزینه 2- نیروی طراحی اتصالات در مهاربندهای همگرا در بند 10-3-11-3 داده شده است. برای طراحی بایستی از حداکثر ظرفیت کششی و فشاری مهاربندها استفاده شود. مقدار حداکثر ظرفیت فشاری از کششی کمتر بوده و بایستی از ظرفیت کششی استفاده شود. طبق این بند نیروی طراحی اتصال بصورت زیر تعیین می‌شود:

T=RyFyAg=1.2x2400x22=63360 kg=63.3 ton

که به جواب 2 نزدیکتر است. توجه شود که مشخصات دیگر داده شده کاربردی در مسئله ندارد.

 

ج-2) گزینه 1- طبق مبحث ششمداریم:

6-1-5-2- در صورتی که ساختمان یا سایر سیستم‌های سازه‌ای به قسمت‌هایی با سیستم‌های مستقل تقسیم شده‌اند، گروه بندی هر قسمت می‌تواند به صورت مستقل از هم انجام شود. در غیر اینطورت بایستی برای کل سازه بیشترین درجه اهمیت در نظر گرفته شود. بنابراین در این دو سازه که به هم متصل هستند، بایستی از ضریب اهمیت مربوط به مدرسه برای کل سازه استفاده شود. مدرسه طبق 6-1-1 در گروه خطر پذیری 2 قرار گرفته و طبق طبق جدول 6-1-2 دارای اهمیت 1.2 است.

 

ج-3) گزینه 2- با مراجعه به جدول 6-1-1، مساجد و درمانگاه‌ها به ترتیب در گروه خطر پذیری 2 و 1 قرار دارند. بنابراین طبق جدول 6-1-2 برای این گروه خطر پذیری، ضریب اهمیت لرزه‌ای به ترتیب 1.2 و 1.4 است.

 

ج-4) گزینه 4-

برای بار گسترده نیروی ایجاد شده در هر ستون:

D: 3*5*0.5=7.5 ton

L: 2*5*0.5=5 ton

S: 0.5*5*0.5=1.25 ton

برای بار جانبی E زلزله

E1= 8*4/5=6.4 ton T

E2= 8*4/5=6.4 ton C

Pu1=1.2D + 1.0E + L + 0.2S =1.2*7.5+6.4+5++0.2*1.25=20.65 ton بیشترین نیرو

Pu1=0.9D + 1.0E=0.9*7.5-6.4=0.35 ton کمترین نیرو

 

ج-5) گزینه 1- طبق بند 6-12-2 فشار ناشی از انفجار برابر 2 کیلونیوتن بر متر مربع در نظر گرفته می شود.

  2kN * 4 * 5 * 2 = 80 kN.m

ج-6) گزینه 3- طبق بند 9-23-3-1-1-1 مبحث نهم، عرض مقطع نباید از 25 سانتیمتر یا یک چهارم طول ارتفاع آن بیشتر باشد. در اینجا یک چهارم ارتفاع 20 سانتیمتر شده که از مقدار 25 سانتیمتر کمتر است. بنابراین حدقل مقدار 25 سانتیمتر خواهد شد.

 

ج-7) گزینه 3- طبق بند 9-23-2-3-1 مبحث نهم، بتن استفاده شده در اجزای مقاوم در برابر بارهای زلزله، برای ساختمان‌های با شکل‌پذیری زیاد باید از رده C25 یا بالاتر و برای ساختمان‌های با شکل‌پذیری متوسط از رده  C20یا بالاتر باشد.

ج-8) گزینه 1- با توجه به اینکه سازه نامعین استاتیکی بوده و درجات آزادی آن کم است، بهترین روش برای حل این مسائل، استفاده از روش شیب افت است. بر اساس روش شیب افت، داریم:

روش شیب افت

 

روش شیب افت

با نوشتن معادلات تعادل داریم:

روش شیب افتروش شیب افت

 

 

ج-9) گزینه 4- طبق بند 3-2-2 استاندارد 2800، استفاده از روش‌های تحلیل خطی برای تمام سازه‌ها امکان پذیر است

ج-10) گزینه 4- تمام موارد را در این حالت شامل می‌شود. بند‌های 3-4-1-4 و 3-3-2-3 و 3-5-4 استاندارد 2800 را مشاهده نمایید.

منبع:

کارگشا، سامانه جامع صنعت ساختمان

 

 

user photo

امیر فکور

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…