سوالات آزمون کمکی ورود به حرفه مهندسان پایه سه محاسبات- سری 01-M

۲۸ مرداد ۱۳۹۶
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۶/۶/۹
تا مهر ماه فرصت زیادی باقی نمانده است!!!! آزمون های کمکی آمادگی برای امتحان ورود به حرفه مهندسان پایه سه محاسبات - سری M-01

آزمون M-01-1) یک مهاربند در یک قاب مهاربندی شده همگرای ویژه با مقطع دوبل ناودانی 80 به ورق متصل شده است. مشخصات مقطع دوبل ناودانی 80 به شرح زیر می‌باشد. مقدار نیروی طراحی اتصال به کدام مورد نزدیکتر است. مقدار تنش تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شود.

Ag=22 cm2     Ix=211 cm4     Iy=315 cm4      rx=3.1 cm     ry=3.8 cm

الف) 53 تن

ب) 63 تن

پ) 23 تن

ت) 13 تن

 

آزمون M-01-2) مطابق شکل زیر، یک مدرسه و سرایداری آن در کنار هم ساخته می‌شوند. این دو سازه به هم متصل شده‌اند. درجه اهمیت لرزه‌ای برای طراحی کل سازه را چقدر در نظر بگیریم؟

الف) مقدار ضریب اهیمت برای کل سازه Ie=1.2 است.

ب) مقدار ضریب اهیمت برای کل سازه Ie=1.4 است.

پ) مقدار ضریب اهیمت برای کل سازه Ie=1.0 است.

ت) از میانگین ضریب اهمیت برای دو سازه استفاده می‌شود.

سوال2

 

آزمون M-01-3) ضریب اهمیت بار زلزله برای مساجد . . . . . و برای درمانگاه‌ها . . . . . . است.

الف) 1.25 و 1.15

ب) 1.2 و 1.4

پ) 1.25 و 1.25

ت) 1.1 و 1.2

 

آزمون M-01-4) بیشترین و کمترین نیروی مورد نیاز در ستون شماره 1 چقدر است؟ سازه فولادی بوده و روش طراحی، حالات حدی است. پای ستون‌ها مفصلی در نظر گرفته شود. اندیس S بیانگر بار برف، اندیس D بیانگر بار مرده و اندیس L بیانگر بار زنده است.

الف) 0.55 , 18.25

ب) 0.35 , 18.25

پ)  0.55 , 20.65

ت) 0.35 , 20.65

آزمون M-01-5) لنگر طراحی دیوار ناشی از انفجار ایجاد شده به کدام گزینه نزدیکتر است؟

الف) 80 kN.m

ب) 70 kN.m

پ) 90 kN.m

ت) 60 kN.m

آزمون M-01-6) برای یک تیر بتنی که در قاب خمشی با شکل‌پذیری متوسط قرار دارد، حداقل عرض مقطع چقدر باید باشد؟ ارتفاع تیر 80 سانتیمتر است

الف) محدودیتی ندارد

ب) 20 سانتیمتر

پ) 25 سانتیمتر

ت) 30 سانتیمتر

 

آزمون M-01-7)  بتن استفاده شده در اجزای مقاوم در برابر بارهای زلزله، برای ساختمان‌های با شکل‌پذیری زیاد باید از رده...... یا بالاتر و برای ساختمان‌های با شکل‌پذیری متوسط از رده...... یا بالاتر باشد.

الف) C30C20

ب) C25- C25

پ) C30C20

ت) C25C20

 

آزمون M-01-8) در تیر شکل زیر، مقدار لنگر ایجاد شده در تکیه‌گاه‌ A چقدر است؟ فرض کنید که B به صورت غلتکی است.

1

الف) -18.5 kN.m

ب) +18.5 kN.m

پ) -20.4 kN.m

ت) +20.4 kN.m

آزمون M-01-9) روش تحلیل خطی را برای کدام یک از سازه‌های زیر می‌توان بکار برد؟

الف) سازه‌های منظم تا 50 متر.

ب) سازه‌های نامنظم تا ارتفاع حداکثر 50 متر به شرطی که نامنظمی زیاد و شدید پیچشی نباشند.

پ) سازه‌های نامنظم تا ارتفاع حداکثر 50 متر به شرطی که نامنظمی جرمی، نرم و خیلی نرم در ارتفاع نباشند

ت) برای تمام سازه‌ها می‌توان بکار برد.

 

آزمون M-01-10) در صورتی که سازه دارای نامنظمی شدید پیچشی باشد، کدام یک از جریمه‌های زیر مشمول آن سازه می‌شود؟

الف) هم‌پایه سازی برش پایه دینامیکی و استاتیکی با 100% این نسبت انجام می‌شود.

ب) جابجایی سازه بایستی در لبه‌های آن خوانده شود.

پ) ضریب نامعینی برای آن در تمام شرایط بایستی برابر 1.2 در نظر گرفته شود.

ت) تمام موارد.

برای دریافت پاسخ سوالات اینجا کلیک کنید.

منبع:

کارگشا، سامانه جامع صنعت ساختمان

user photo

مهدی علیرضایی

دیدگاه ها
user کرامتی زاده

عالی بود.سوال 10 از همه بهتر بود.تشکر

kargosha کارگشا

ممنونیم از لطف شما.