ساختار شکست عملیات دیوارچینی

۲ شهریور ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۶/۴

دیوار چیست؟

دیوار از عناصر قائم در ساختمان ها محسوب می شود. مطابق تعریف «اعضای سازه ای قائم با بعدی بزرگتر از 3 برابر ضخامت، دیوار نام دارند.» 

انواع مصالح دیوار

دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود، انواع گوناگونی دارند. مصالح مختلفی بنا به نیاز، در ساخت دیوار به کار می رود از جمله آن ها سفال، آجر، 3D panel و بلوک های سبک را می توان عنوان کرد.

دیوارچینی با بلوک لیکا

لیکا به شکل های گوناگون نظیر بلوک، ملات و پانل بتنی در ساخت انواع دیوار بکار می رود. مهم ترین ویژگی های این فرآورده ها وزن کم، رسانایی حرارتی کم، افت صوتی مناسب و مقاومت در برابر آتش است. همچنین بکارگیری این فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد.

دیوار چینی با بلوک لیکا در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد. دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری از جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب، اهمیت می یابد. دیوار چینی با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید. 

دیگر مزایای دیوارچینی با بلوک لیکا 

  • افزایش سرعت اجرا دیوارچینی 
  •  کاهش پرت مصالح مصرفی
  •  کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان 30 درصد
  •  کاهش ملات مصرفی
  • اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک

روش های اجرایی دیوارچینی

روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنائی است. بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های 100 و 55 دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز استاندارد شماره 70 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می گیرد . سایر آیین های مرتبط با نحوه اجرای درست از جمله آیین نامه 2800 زلزله ایران نیز باید رعایت گردند. 

ساختار شکست عملیات دیوارچینی (WBS)

Task Name  

WBS 

دیوارچینی1
کرسی چینی  1.1
عایق کاری کرسی چینی  1.2
خاکریزی بین پی ها  1.3
بلوکاژ (مقابله با رطوبت در کف ساختمان)  1.4
یک رگی کردن دیوار (چیدن اولین رج دیوارها بررسی کرسی چینی)  1.5
کنترل ضخامت دیوارها     1.5.1
مشخص شدن محل بازشوها     1.5.2
امکان ایجاد تغییرات در فضاهای مختلف     1.5.3
مشخص شدن محل و موقعیت فضاها     1.5.4
اجرای دیوار آجری یا سفالی  1.6
مهاربندی قائم (wall post)برای دیوارهای با طول بیشتراز 5 متر     1.6.1
نصب قوطی 6*6       1.6.1.1
گیردار کردن مهاربند قائم در ملات بین آجرها به کمک شاخک ها       1.6.1.2
نصب مهاربندی افقی در دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 5.3 متر     1.6.2
نصب       1.6.2.1
گیردار کردن مهاربند قائم در ملات بین آجرها به کمک شاخک ها       1.6.2.2
 اتصال دیوار چینی با ستون فلزی    1.6.3
در هرمتر ارتفاع اتصال یک قطعه جوش شده به ستون و قرارگرفتن در ملات دیوار       1.6.3.1
اتصال دیوارچینی با ستون بتنی      1.6.3.2
قراردادن شاخک U شکل      1.6.3.3
نصب خروجی ها و تأسیسات سوراخ ها و محل های باز برای کارگزاری    چارچوب های در و    پنجره، مجراهای تهویه و عبور لوله ها و کابل های توکار   1.6.4
مرطوب نگهداشتن دیوار     1.6.5
نصب توری مرغی روی مهاربندها و ستون ها     1.6.6
اجرای گچ و خاک     1.6.7
اجرای  3D Panel  1.7
اجرای پی     1.7.1
آماده سازی خاک بستر        1.7.1.1
 ریختن بتن مگر        1.7.1.2
اجرای میلگرد پی       1.7.1.3
نصب میلگردهای U شکل       1.7.1.4
نصب میلگردهای انتظار (جهت قرارگرفتن پنل ها)       1.7.1.5
بتن ریزی پی       1.7.1.6
نصب پانل های دیوار و اتصالات     1.7.2
برداشتن 5 سانتی متر از هسته عایق در محل اتصال دیوار به شالوده       1.7.2.1
نصب یک پانل در گوشه خارجی به عنوان مبنا       1.7.2.2
قراردادن پشت بند با فاصله افقی حداکثر 3 متر       1.7.2.3
نصب موقت شمشه به صورت عمودی روی پانل ها       1.7.2.4
 اجرای اتصالات بازشو ها     1.7.3
نصب شبکه های توری یا میلگردهای افقی و عمودی دورتادور بازشو       1.7.3.1
نصب لوله های تأسیسات الکتریکی و مکانیکی    1.7.4
نصب لوله پلیمری برای تأسیسات مکانیکی      1.7.4.1
نصب لوله پولیکا برای لوله کشی برق توکار      1.7.4.2
اجرای در و پنجره     1.7.5
برش پنل به ابعاد در و پنجره       1.7.5.1
نصب میلگردهای مورب       1.7.5.2
اتصال ناودانی در چهارضلع بریده شده       1.7.5.3
پاشیدن بتن (شاتکریت)     1.7.6
آزمایش کلیه تأسیسات قبل از پاشش بتن       1.7.6.1
پاشش بتن در دوطرف پانل       1.7.6.2
اجرای دیوار بلوکی  1.8
آماده کردن سطح تراز کار با ملات سیمان 250     1.8.1
خیس کردن بلوک     1.8.2
قرار گرفتن بلوک ها روی ملات     1.8.3
تراز کردن بلوک ها     1.8.4
 نصب تیر نعل درگاه     1.8.5
 مهاربندی (نصب وال پست)     1.8.6
نصب تأسیسات     1.8.7
 اجرای لایه نهایی دیوار     1.8.1

در ادامه می توانید فایل ساختار شکست عملیات دیوارچینیرا دانلود نمایید.

user photo

بهاره کریمی

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…