طراحی ساختمان انرژی صفر با پنل های خورشیدی

گروه «آپ گرین گرید» با بهره گیری از انرژی خورشیدی و دیگر انرژی های تجدیدپذیر ساختمانی طراحی کرده است که میزان انرژی مصرفی و تولیدی آن تقریبا …
بیشتر بخوانید

اینترنت اشیا ( IOT )