نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
ادارات مرکزی هما
۱۳۹۷/۱۱/۷
تهران
۷ نفر بازدید
مزایده
بنیاد تعاون زندانیان استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۹۷/۱۰/۱
كهكيلويه و بويراحمد
۱۸ نفر بازدید
مزایده
شَرکت خصوصی
تهران
۱۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مركزي
۱۷ نفر بازدید
مزایده
شـرکت سیمان خزر
۱۳۹۷/۹/۲۸
تهران
۱۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت آسیای آرام
۱۳۹۷/۹/۲۵
بوشهر
۱۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
كرمان
۱۵ نفر بازدید
مزایده
شرکت خصوصی
۱۳۹۷/۹/۱۷
اصفهان
۵۵ نفر بازدید
مزایده
شرکت خدمات فنی مهندسی آلفا صنعت البرز
البرز
۵۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان و کارکنان دولت جوان رود
كرمانشاه
۴۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
۱۳۹۷/۸/۲۸
چهارمحال بختياري
۴۹ نفر بازدید
مزایده
شـرکت مهندسـی
فارس
۹۴ نفر بازدید
مزایده
شهرداری بجنورد
۱۳۹۷/۸/۲۳
خراسان شمالي
۶۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۱۳۹۷/۸/۱۵
چهارمحال بختياري
۵۵ نفر بازدید
مزایده
شرکت سیمان ایلام (سهامی عام)
۱۳۹۷/۸/۱۴
ايلام
۳۵ نفر بازدید
مزایده
شـــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
۱۳۹۷/۸/۱۹
تهران
۵۶ نفر بازدید
مزایده
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
۱۳۹۷/۸/۹
كرمان
۳۴ نفر بازدید
مزایده
گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام)
۱۳۹۷/۸/۹
كرمان
۳۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت رامان
۱۳۹۷/۸/۳
تهران
۴۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت تولیدی گداز قطعه کیا
لرستان
۲۲ نفر بازدید