فونداسیون

فونداسیون وظیفه تحمل و انتقال بارهای وارده از سازه به خاک زیرین را دارد و معمولا از آرماتورهای فولادی و بتنی ساخته می شود. فونداسیون ها در انواع گسترده، نواری و منفرد هستند و هر کدام دارای ویژگی ها و کاربرد مخصوص به خود هستند و از لحاظ اجرایی تفاوت های اندکی با هم دارند.

دسته بندی خدمات فونداسیون

برای مشاهده سرویس مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.