نتایج جستجو برای : مدیریت پروژه
بیشتر
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت ناب (Lean construction) و مدیریت پروژه

بیشتر
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

استاندارد مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده"Prince2"

بیشتر
۲۵ تیر ۱۳۹۷

نقش استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها

بیشتر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی(OPM3) چیست؟

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10