نتایج جستجو برای : مدیریت پروژه
بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار

بیشتر
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت ناب (Lean construction) و مدیریت پروژه

بیشتر
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

استاندارد مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده"Prince2"

بیشتر
۲۵ تیر ۱۳۹۷

نقش استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان ها

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10