نتایج جستجو برای : شهرسازی
بیشتر
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

شهرسازی دانش بنیان؛ راهکاری برای درآمدزایی شهرها

بیشتر
۳ اسفند ۱۳۹۶

نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران معماری شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی

بیشتر
۳ اسفند ۱۳۹۶

کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام

بیشتر
۱۸ دی ۱۳۹۶

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10