نتایج جستجو برای : اجرا
بیشتر
۳۰ شهریور ۱۳۹۸

پایدارسازی گود به روش پشت بندهای افقی و مایل + مراحل اجرا

بیشتر
۱۶ شهریور ۱۳۹۸

ساختار شکست اجرای انواع سقف ساختمان

بیشتر
۱۸ تیر ۱۳۹۸

ساختار شکست اجرای اسکلت فولادی

بیشتر
۱۷ تیر ۱۳۹۸

ساختار شکست کار اجرای فنداسیون

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10