بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار

بیشتر
۱۰ دی ۱۳۹۶

مدیریت پروژه سبز (GPM)

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10