مطالب

نکات اجرایی فونداسیون در سازه های فلزی

در ساختمان های فولادی به جای میلگرد ریشه ستون ها، صفحه ستون و بلت نصب می شود. هنگامی که بیس پلیت ها برش خورده و سوراخ می شوند، ایجاد یک سوراخ در وسط صفحه ضروری است. …
بیشتر بخوانید ...

نکات اجرایی پیاده کردن نقشه در تراز منفی

در پیاده کردن نقشه فونداسیون بر روی بتن مگر از میخ های مرکز ستون ها که قبل از اجرای بتن مگر در نقاط نشانه گذاری شده به زمین کوبیده شده بودند کمک می گیرند. اما در مواقعی …
بیشتر بخوانید ...

نکات اجرایی پی های رادیه ژنرال

فونداسیون اولین عضو سازه ای هر ساختمان است. در حین اجرای فونداسیون رعایت نکات اجرایی، زمینه ساز خلق یک قطعه بتنی مستحکم خواهد بود. اجرای فونداسیون در 5 مرحله صورت می …
بیشتر بخوانید ...

بتن مگر یا جداسازنده شالوده از زمین طبیعی، بخش دوم

با بتن مگر سطحی صاف برای اجرای فنداسیون ایجاد می شود. بتن مگر سپری در برابر نفوذ مواد واملاح مضر به فنداسیون است. در برخی موارد بستر مناسب جهت اجرای فنداسیون، پایین …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...