بیشتر
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

مروری بر آزمایشات کاربردی مکانیک خاک در پروژه های شهری

بیشتر
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بررسی انواع خاک و رفتار آن هنگام گودبرداری

بیشتر
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

ماشین آلات گودبرداری و پی کنی

بیشتر
۲۳ اسفند ۱۳۹۶

مهاربندی ترانشه های خاکی و جداره های گود به روش شیب بندی

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10