بیشتر
۴ بهمن ۱۳۹۶

روند بهینه سازی الگوریتم سیستم ذرات مرتعش

بیشتر
۳ بهمن ۱۳۹۶

معرفی و زمینه فیزیکی الگوریتم بهینه سازی سیستم ذرات نوسان کننده

بیشتر
۲۱ دی ۱۳۹۶

بهینه سازی به روش اجسام برخورد کننده استاندارد

بیشتر
۱ مهر ۱۳۹۶

قرار دادن بهینه مهاربند ها در قاب های خمشی نیمه صلب

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10