مطالب

جزئیات لوله کشی خانگی و تجاری گاز ( قسمت سوم)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد …
بیشتر بخوانید ...

سیستم های گاز رسانی + حل مثال( قسمت دوم)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد …
بیشتر بخوانید ...

سیستم های گاز رسانی (قسمت اول)

گاز طبیعی یا (Natural Gas) که از چاه گاز به دست می آید و مخلوطی است از گازهای هیدورکربن و غیرهیدروکربن که بطور طبیعی به وجود آمده است. در این گاز حدود 87 درصد متان و 10 درصد …
بیشتر بخوانید ...

باید ها و نباید های گازرسانی

سیستم گاز رسانی، از قسمت های حیاتی و اصلی تاسیسات هر ساختمان محسوب می شود. اجرای این سیستم مستلزم رعایت نکات فنی و ظرافت های خاصی است که عدم توجه کافی به هر یک از آن ها …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...