بیشتر
۲۵ دی ۱۳۹۶

گام به گام تهیه صورت وضعیت با نرم افزار اکسل (Excel)

بیشتر
۲۴ دی ۱۳۹۶

کاربرد نرم افزار ها در تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت

بیشتر
۳۱ تیر ۱۳۹۶

استفاده از برنامه Revit MEP، یک ضرورت در صنعت ساختمان

بیشتر
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نرم افزار اتودسک رویت (Autodesk Revit)

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10