بیشتر
۲ فروردین ۱۳۹۷

10 ضرورت اساسی برای پیاده سازی سیستم اطلاعات یکپارچه در سازمان

بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۶

نگاهی به تجربیات توسعه و ساخت شهرهوشمند در گذر زمان

بیشتر
۲ اسفند ۱۳۹۶

محیط زیست هوشمند و نقش مردم

بیشتر
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اهمیت مشارکت "غیرسیاسی" شهروندان در مدیریت شهر هوشمند

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10