بیشتر
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

چگونه می توان یک مذاکره کننده موفق بود؟

بیشتر
۱ آبان ۱۳۹۶

مهارت گوش دادن فعال و موثر چیست و یک مدیر پروژه چگونه می تواند آن را تقویت نماید؟

بیشتر
۴ مهر ۱۳۹۶

آیا می دانید آشنایی با روش های تصمیم سازی چه اهمیتی برای مدیران پروژه دارد؟

بیشتر
۳ مهر ۱۳۹۶

آیا می دانید اصول و فنون مذاکرات برای مدیران پروژه چقدر مهم است؟

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10