مطالب

بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM/5D

5D یک روش پنج بعدی برای نشان دادن جنبه های فیزیکی و کاربردی برای هر پروژه است. که اضافه کردن عنصر هرینه به مدل را گویند.
بیشتر بخوانید ...

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرایند برنامه ریزی ساخت و ساز نیاز به تعیین توالی فعالیت ها در زمان و مکان دارد. لینک کردن مدل BIM با زمانبندی خارجی به تیم ساخت اجازه می دهد به شکل مجازی ساخت و ساز را …
بیشتر بخوانید ...

سطوح مدل BIM

سطح توسعه LOD الزامات محتوایی خاص برای هر جزء مدل در هر مرحله از پروژه را مشخص می کند. جدول جزییات اجزای مدل که LOD را برای هر جزء مدل در هر مرحله از پروژه تدوین می کند، …
بیشتر بخوانید ...

معرفی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

استفاده از راه حل های مدل سازی اطلاعات ساختمان به صورت ویژگی هایی از جمله کیفیت بالاتر، سرعت و بهره وری بیشتر، و هزینه های پایین تر برای طراحی و برنامه ریزی و ساخت …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...