بیشتر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تکنولوژی VR (واقعیت مجازی) در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چگونه پیاده سازی می شود؟

بیشتر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

بیشتر
۶ مرداد ۱۳۹۷

معرفی نرم افزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

بیشتر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10