بیشتر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

چرا کارفرمایان باید از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های خود استفاده کنند؟

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM/5D

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیشتر
۱۵ آذر ۱۳۹۶

سطوح مدل BIM

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10