بیشتر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

تکنولوژی VR (واقعیت مجازی) در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چگونه پیاده سازی می شود؟

بیشتر
۵ شهریور ۱۳۹۷

نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان در دوران بهره بردای پروژه ها (BIM 7D)

بیشتر
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

بعد ششم مدلسازی اطلاعات ساختمان یا بهینه سازی مصرف انرژی

بیشتر
۱۲ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت ناب (Lean construction) و مدیریت پروژه

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10