بیشتر
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

استاندارد مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده"Prince2"

بیشتر
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد PMBOK چیست؟

بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10