بیشتر
۱۸ آذر ۱۳۹۷

استاندارد GPM P5 برای مدیریت پروژه پایدار

بیشتر
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

استاندارد مدیریت پروژه در محیط های کنترل شده"Prince2"

بیشتر
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد PMBOK چیست؟

بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10