بیشتر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با ماتریس میرایی غیر کلاسیک

بیشتر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماتریس میرایی کلاسیک، میرایی کوشی

بیشتر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماتریس میرایی کلا سیک، میرایی رایلی

بیشتر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعیین نسبت های میرایی سازه

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10