بیشتر
۲۱ مرداد ۱۳۹۶

مدلسازی دال های مشبک یا وافل ها به دو روش در برنامه ETABS 2016

بیشتر
۱۵ مرداد ۱۳۹۶

سقف های پیش تنیده، از معرفی تا اجرا

بیشتر
۱۷ تیر ۱۳۹۶

نسل جدید سقف های عرشه فولادی

بیشتر
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

بررسی سقف های مختلط فوق کوتاه USFB و عرشه فولادی

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10