مطالب

شناسایی آسیب در سازه های بتنی

سازه های بتن مسلح از گذشته در ساخت سازه های زیربنایی کوچک و بزرگ مانند پل ها، سدها و ... مورد استفاده قرار گرفته اند، اگرچه ممکن است بخاطر مسائلی مانند طول عمر، زلزله و …
بیشتر بخوانید ...

بهبود تخمین احتمال وقوع زلزله های بزرگ

محققین قانونی ریاضی را برای توزیع اندازه زلزله توسعه داده اند که حتی در مورد زلزله هایی با مقیاس های بزرگ چون سوماترا (2004) مالزی و زلزله توهوکو (2011) ژاپن نیز کاربرد …
بیشتر بخوانید ...

مبانی بازرسی در سازه های پیچ و مهره ای

مهندس علیرضا کافیان عطاری - کارشناس عمران و رییس انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی خراسان - مهندس وحید بارویی - کارشناس عمران و مشاور فنی مهندسان مشاور و بازرسی فنی جوش …
بیشتر بخوانید ...

چه بر سر ساختمان پلاسکو آمد؟ تخریب پیش رونده عامل اصلی فرو ریختن ساختمان پلاسکو

تخریب پیش رونده یکی از حالت های فروپاشی پر اهمیت در ساختمان های بلندی است که در معرض آتش سوزی، انفجار از داخل، انفجار خارجی، ضربه، زلزله و حرکات پی ساختمان قرار می …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...