نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایوان
۱۳۹۷/۱۱/۶
ايلام
۷ نفر بازدید
مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب
۱۳۹۷/۱۱/۱
ايلام
۷ نفر بازدید
مزایده
شرکت سیمان هگمتان
كردستان
۱۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت سهامی نکا چوب
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
مازندران
۱۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
تهران
۱۳۴ نفر بازدید
مزایده
بانک ملت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
تهران
۲۲ نفر بازدید
مزایده
ادارات مرکزی هما
۱۳۹۷/۱۱/۷
تهران
۲۱ نفر بازدید
مزایده
بنیاد تعاون زندانیان استان کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۹۷/۱۰/۱
كهكيلويه و بويراحمد
۲۶ نفر بازدید
مزایده
شَرکت خصوصی
تهران
۲۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مركزي
۲۸ نفر بازدید
مزایده
شـرکت سیمان خزر
۱۳۹۷/۹/۲۸
تهران
۲۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت آسیای آرام
۱۳۹۷/۹/۲۵
بوشهر
۲۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان
كرمان
۲۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت خصوصی
۱۳۹۷/۹/۱۷
اصفهان
۶۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت خدمات فنی مهندسی آلفا صنعت البرز
البرز
۶۲ نفر بازدید
مزایده
شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان و کارکنان دولت جوان رود
كرمانشاه
۴۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
۱۳۹۷/۸/۲۸
چهارمحال بختياري
۵۵ نفر بازدید
مزایده
شـرکت مهندسـی
فارس
۱۰۳ نفر بازدید
مزایده
شهرداری بجنورد
۱۳۹۷/۸/۲۳
خراسان شمالي
۷۰ نفر بازدید
مزایده
شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
۱۳۹۷/۸/۱۵
چهارمحال بختياري
۶۱ نفر بازدید