نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مزایده
شرکت پیمانکاری
تهران
۳ نفر بازدید
مزایده
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۳۹۷/۶/۱۲
گيلان
۲ نفر بازدید
مزایده
شـرکت تهیـه و تولید مواد معدنی ایران
۱۳۹۷/۶/۱۰
تهران
۹ نفر بازدید
مزایده
شرکت کرمانیت
تهران
۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت لوله گستر اسفراین  
تهران
۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی لرستان
۱۳۹۷/۵/۲۸
لرستان
۲ نفر بازدید
مزایده
اتاق پایاپای اسناد بانکی
تهران
۲ نفر بازدید
مزایده
اتاق پایاپای اسناد بانکی
تهران
۱۱ نفر بازدید
مزایده
شرکت راک سرامیک
۱۳۹۷/۵/۲۸
اصفهان
۳ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی ایلام
۱۳۹۷/۶/۳
ايلام
۲۴ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت گواه (سهامی خاص)
تهران
۵ نفر بازدید
مزایده
شهرداری بندر ماهشهر
۱۳۹۷/۵/۲۷
خوزستان
۷ نفر بازدید
مزایده
شرکت تولیدی
اصفهان
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۸ نفر بازدید
مزایده
شرکت پیمانکاری
آذربايجان شرقي
۶ نفر بازدید
مزایده
شرکت پتروشیمی مرجان
۱۳۹۷/۶/۷
بوشهر
۲۱ نفر بازدید
مزایده
صنایـع هفتم تیر اصفهان
اصفهان
۵ نفر بازدید