دسترسی آسان به اطلاعات مشاغل  بیش از
20000
شرکت، سازمان و افراد فعال در حوزه صنعت ساختمان

اطلاعات مشاغل
آخرین تازه های حوزه ساختمان

پسماند صفر (رویایی واقعی)

پسماند صفر (رویایی واقعی)- مترجم بهزاد ولی زاده - زمستان 1382 و بهار 1383 - شماره 2 و 3 (7 صفحه - از 57 تا 63). در این مقاله با تعدای از پیشگامان «بدون زایدات»که موفقیت های قابل …
ادامه-مطلب...

خدمات اجتماعی در زمینه زندگی هوشمند در شهر سینساک – تایلند

مراقبتهای بهداشتی هوشمند که با راه اندازی مراکزی برای بیماران مسن با هدف نظارت بر این بیماران موجب ارائه خدمات مراقبتهای بهداشتی به آنها شده و پرستاران از راه دور از …
ادامه-مطلب...

مراقبت های سلامتی یکپارچه در ولز – استرالیا

ارتباط و اتصال بین ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و بیماران که موجب دسترسی بهتر به خدمات بیمارستانی، امور تنظیم خانواده و مراقبتهای اولیه شده و کل نیازهای سلامتی …
ادامه-مطلب...

دگرگونی های دیجیتالی ایجاد شده برای افزایش توریست ها و فرهنگ های الکترونیکی در شهر شانگهای- چین

با این پروژه، برای شرکتهای کوچک چینی این امکان فراهم شده است تا میزان تولید نیروهای کار خود را افزایش داده، راههای جدیدی برای تعامل های تجاری پیدا کرده و از طریق …
ادامه-مطلب...